Бизнес мэйл

#easymail-1 Бизнес и-мэйл (1-5)

- Хамгийн багадаа 1 хэрэглэгчээр захиалах
- Нэг хэрэглэгчийн и-мэйлийн хэмжээ 5GB
- Вирус, спам шүүлтүүр
- И-мэйл програм дээр тохируулах (outlook, phone)
- Тусламж дэмжлэг (тикет систем, чат)
- 99.99% найдвартай ажиллагаа
- POP & IMAP хандах эрх

#easymail-2 Бизнес и-мэйл (6-25)

- Хамгийн багадаа 6 хэрэглэгч
- 25 хүртэлх и-мэйл нээж өргөтгөх боломжтой
- Нэг хэрэглэгчийн и-мэйлийн хэмжээ 5GB
- Вирус, спам шүүлтүүр
- И-мэйл програм дээр тохируулах (outlook, phone)
- Тусламж дэмжлэг (тикет систем, чат)
- 99.99% найдвартай ажиллагаа
- POP & IMAP хандах эрх

#easymail-3 Бизнес и-мэйл (26-49)

- Хамгийн багадаа 26 хэрэглэгч
- 49 хүртэлх и-мэйл нээж өргөтгөх боломжтой
- Нэг хэрэглэгчийн и-мэйлийн хэмжээ 5GB
- Вирус, спам шүүлтүүр
- И-мэйл програм дээр тохируулах (outlook, phone)
- Тусламж дэмжлэг (тикет систем, чат)
- 99.99% найдвартай ажиллагаа
- POP & IMAP хандах эрх

#easymail-4 Бизнес и-мэйл (50-20,000)

- Хамгийн багадаа 50 хэрэглэгч
- 20,000 хүртэлх и-мэйл нээж өргөтгөх боломжтой
- Нэг хэрэглэгчийн и-мэйлийн хэмжээ 5GB
- Вирус, спам шүүлтүүр
- И-мэйл програм дээр тохируулах (outlook, phone)
- Тусламж дэмжлэг (тикет систем, чат)
- 99.99% найдвартай ажиллагаа
- POP & IMAP хандах эрх

#zoho_setup Бизнес мэйл 5 хэрэглэгч

- 5 хүртлэх и-мэйл багцад багтсан
- Нэг хэрэглэгчийн и-мэйлийн хэмжээ 5GB
- Бүх смарт төхөөрөмжөөс ажиллах апп-уудтай
- Вирус, спам шүүлтүүр
- Зөвхөн вэб хандалттай
- Тусламж дэмжлэг (тикет систем, чат)
- 99.99% найдвартай ажиллагаа


MS outlook дээр ашиглах боломжгүй. Зөвхөн вэб болон өөрийн албан ёсны гар утасны аппаас ашиглаж болно.