Бизнес мэйл

Бизнес мэйл setup [zoho] 5


 • Хэрэглэгч тус бүр 5GB хэмжээтэй

 • Бүх смарт төхөөрөмжөөс (Apple App Store, Google Play) ажиллах боломжтой апп-уудтай

 • Таны илгээсэн и-мэйл хүлээн авагчийн Inbox хавтсанд найдвартай очно

 • И-мэйл сервер дээр суурилсан вирусийн эсрэг програм таны Inbox-г найдвартай хамгаалахаас гадна вирустэй файл татахаас сэргийлнэ.


MS outlook дээр ашиглах боломжгүй. Зөвхөн вэб болон өөрийн албан ёсны гар утасны аппаас ашиглаж болно.

Бизнес мэйл /Google apps/


 • Gmail- ийн платформ

 • Хэрэглэгч тус бүр 25GB хэмжээтэй

 • Google-ийн хүчирхэг хайлт

 • Мэргэжлийн цахим шуудан


Бизнес мэйл setup /yandex/


 • Yandex- ийн платформ

 • Хэрэглэгч тус бүр хязгааргүй хэмжээтэй

 • Мэргэжлийн цахим шуудан