Бизнес мэйл

Бизнес мэйл setup [zoho] 5


  • Хэрэглэгч тус бүр 5GB хэмжээтэй

  • Бүх смарт төхөөрөмжөөс (Apple App Store, Google Play) ажиллах боломжтой апп-уудтай

  • Таны илгээсэн и-мэйл хүлээн авагчийн Inbox хавтсанд найдвартай очно

  • И-мэйл сервер дээр суурилсан вирусийн эсрэг програм таны Inbox-г найдвартай хамгаалахаас гадна вирустэй файл татахаас сэргийлнэ.


MS outlook дээр ашиглах боломжгүй. Зөвхөн вэб болон өөрийн албан ёсны гар утасны аппаас ашиглаж болно.