Wordpress сайт байршуулах

GS-WP-1

99.9% Найдвартай ажиллагаа
Хэрэглэхэд хялбар
500MB Багтаамж
2 домэйнтэй холбох боломжтой
Databese - 2
24/7 И-Мэйл тусламж
cPanel удирдах эрх
+ Бусад олон боломж

GS-WP-2

99.9% Найдвартай ажиллагаа
Хэрэглэхэд хялбар
1GB Багтаамж
5 домэйнтэй холбох боломжтой
Databese - 5
24/7 И-Мэйл тусламж
cPanel удирдах эрх
+ Бусад олон боломж

GS-WP-3

99.9% Найдвартай ажиллагаа
Хэрэглэхэд хялбар
3GB Багтаамж
10 домэйнтэй холбох боломжтой
Databese - 10
24/7 И-Мэйл тусламж
cPanel удирдах эрх
+ Бусад олон боломж