Categories

Most Popular Articles

 PHP.INI файл хэрэглэх

  How to create a php.ini file   1. Log into your cPanel account, go to the Files section...

 Домэйн нэрийг forward заах тохиргоо

 Дэд домэйн нэр үүсгэж чиглүүлэх (Subdomain)

Энд дарж заавар үзнэ үү.

 Домэйн нэрийг IP хаягт чиглүүлэх

Энд дарж заавар үзнэ үү.

 Бизнес и-мэйл нээх

Энд дарж заавар үзнэ үү.