Домэйн нэр бүртгэх

Та сонгосон домэйн нэрээ бүртгэлтэй эсэхийг шалгахын тулд нэрээ оруулаад, хайлт хийнэ үү. Домэйн нэр 3 болон түүнээс дээш тэмдэгтээс бүтсэн байх шаардлагатай. Зөвхөн латин үсгээр оруулна уу

Browse extensions by category

Domain
New Price
Transfer
Сунгалт
.com hot!
30,000MNT
1 Year
30,000MNT
1 Year
30,000MNT
1 Year
.mn hot!
80,000MNT
1 Year
80,000MNT
1 Year
80,000MNT
1 Year
.net
56,000MNT
1 Year
56,000MNT
1 Year
56,000MNT
1 Year
.org
46,000MNT
1 Year
46,000MNT
1 Year
46,000MNT
1 Year
.biz
36,000MNT
1 Year
36,000MNT
1 Year
36,000MNT
1 Year
.info
36,000MNT
1 Year
36,000MNT
1 Year
36,000MNT
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

ДОМЭЙН НЭРЭЭ ӨӨР БҮРТГЭГЧЭЭС ШИЛЖҮҮЛЭН АВАХ

Домэйн нэрээ манай панельд шилжүүлээд 1 жилээр сунгуулаарай!*

Transfer a domain

* Шинээр сунгасан болон зарим өргөтгөлтэй домэйн нэрүүдэд хамаарахгүй.